Huurrecht

Huurrecht

Het kantoor staat zowel huurders als verhuurders (van woon-, kantoor- en bedrijfsruimtes) bij in huurkwesties van uiteenlopende aard:

Overlast en gebreken
Geluidsoverlast (denk aan muziek of onophoudelijk blaffende honden) kan soms dusdanig zijn dat uw huurgenot wordt aangetast. De verhuurder heeft in beginsel een actieve rol teneinde deze overlast (veelal veroorzaak door buren) te beëindigen.
Er kan ook sprake zijn van een gebrek, bijvoorbeeld het door een kapotte dakgoot doorlekken van regenwater in uw woonkamer waardoor ook schimmelvorming ontstaat. De verhuurder is gehouden dit gebrek te herstellen, tenzij dit onmogelijk is of zulke hoge uitgaven vereist die redelijkerwijs niet van de verhuurder kunnen worden gevergd. Als de verhuurder helemaal geen actie onderneemt dan is er sprake van wanprestatie.
Het kantoor kan u in deze gevallen adviseren en vertegenwoordigen.

Huurachterstanden
De rechter hanteert in beginsel nog altijd een huurachterstand van drie maanden teneinde een ontruiming uit te spreken. De feiten en omstandigheden spelen bij de rechterlijke overweging uiteraard altijd een rol: waarom is de achterstand ontstaan, zijn er minderjarige kinderen in het spel, ligt de schuld niet deels bij de verhuurder, is er sprake geweest van een overmacht situatie?
Het komt ook voor dat de huurovereenkomst moet worden ontbonden omdat de huurder zich niet aan de contractuele verplichtingen houdt: de huur wordt structureel niet betaalt, er is voortdurende sprake van overlast, er wordt een hennepplantage aangelegd, de woning wordt onderverhuurd. Belangrijk te weten is dat alleen de rechter bevoegd is de huurovereenkomst te ontbinden en een ontruiming uit te spreken. De situatie moet dan wel ernstig genoeg zijn.
Het kantoor kan zowel de verhuurder als de huurder in de (kort geding- of bodemprocedure) bijstaan.  

Huurincasso
De ideale situatie is dat de verhuurder tijdig de huursommen ontvangt. In de praktijk echter verloopt dat vaak niet zoals gewenst en moet het incassotraject ingezet worden. Dit traject bestaat in de kern uit drie fases: de minnelijke/sommatiefase, de gerechtelijke fase en de fase van de executie.
In de eerste fase (sommatie) wordt de schuldenaar gesommeerd om tot betaling over te gaan. In deze fase kunnen kosten en rente in rekening worden gebracht en volgt alvast een aankondiging van de gerechtelijke fase.
Wordt er ondanks de sommaties niet betaald dan volgt uiteindelijk de tweede fase van de dagvaarding voor de rechter welke veelal uitmondt in een ontbinding en/of ontruiming van het gehuurde met veroordeling door de rechter in betaling van de verschuldigde geldsom alsmede de opgelopen kosten. U wordt in het hele zittingstraject vertegenwoordigd.  
De derde fase is de executiefase: het uitgesproken vonnis moet worden uitgevoerd. U wenst per slot van rekening datgene te krijgen waartoe de rechter de wederpartij heeft veroordeeld. De deurwaarder krijgt hiertoe de opdracht. Een beslaglegging behoort, bij het uitblijven van de betaling uit hoofde van het vonnis, tot de mogelijkheden.

Overige onderwerpen
U kunt het kantoor ook benaderen voor advies op het gebied van woonurgentie, het opstellen en/of het beoordelen van huurovereenkomsten van zowel woon- als kantoor- en bedrijfsruimten.

Gratis intakegesprek

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis intakegesprek over huurrecht.

Contactgegevens

VANOM Advocatenkantoor
Surinameplein 124
3e verdieping, Unit 320
1058 GV  Amsterdam

Alternatieve spreeklocatie:
Noordhollandstraat 71
1081 AS Amsterdam Buitenveldert

T: 020 - 2374715
F: 020 - 2374716
M: 06 - 54973641
E: info@vanom.nl

Het kantoor is op werkdagen bereikbaar van 9.30 uur tot 17.00 uur en mobiel van 9.00 uur tot 22.00 uur.

Over VANOM

Door de toegankelijkheid voor cliënten is de advocaat direct aanspreekbaar of kan op korte termijn geheel kosteloos een eerste afspraak op het kantooradres, de spreeklocatie in Amsterdam Buitenveldert, bij u thuis of bij u op kantoor worden gemaakt.

De advocaat heeft een meer dan ruime ervaring op zijn rechtsgebieden en hecht waarde aan een zorgvuldige aanpak bij zijn dienstverlening.

 

Informatie

© 2021 VANOM Advocatenkantoor | powered by Blüm

Search